Wat is payrolling?

Payrolling is een vorm van flexibele arbeid. De opdrachtgever werft zelf een werknemer, deze komt vervolgens in dienst bij de payrollonderneming. De payrollonderneming is de werkgever, en neemt zo de financiële en administratieve verplichtingen over. 

AB Werkt biedt payroll-dienstverlening alleen aan voor bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao's Open Teelten en Glastuinbouw.

Hoe werkt AB Werkt Payroll?

Met AB Werkt Payroll besteedt u het juridisch werkgeverschap uit. Dit is payrolling overeenkomstig de Wet Arbeidsmarkt in Balans (wab). In dit geval verzorgt de inlener (u als opdrachtgever) de allocatie van de medewerker.

Wij nemen met payrolling alle verantwoordelijkheden op het gebied van contracten en salarisadministratie van u over. U betaalt uw medewerkers alleen de gewerkte uren; tijdens vakantie of ziekte van uw tijdelijke medewerker heeft u ook geen kosten. Bovendien zorgt een volledig geautomatiseerd systeem van AB Werkt Payroll voor een minimum aan administratieve handelingen. Dat gedeelte nemen wij achter de schermen graag van u over. Met andere woorden: met AB Werkt Payroll heeft u uw handen vrij om te doen waar u goed in bent: ondernemen. Een gerust gevoel!

Meer weten? Ga naar onze website.

Payroll portal login