Payroll

Payroll

Met AB Werkt Payroll nemen wij alle verantwoordelijkheden op het gebied van contracten en salarisadministratie over. Als werkgever betaal je alleen de gewerkte uren van de medewerkers; tijdens ziekte of vakantie zijn er geen bijkomende kosten.

Bovendien zorgt een volledig geautomatiseerd systeem van AB Werkt Payroll voor een minimum aan administratieve handelingen. Dat gedeelte nemen wij achter de schermen graag over. Met andere woorden: jouw handen zijn vrij om te doen waar je goed in bent: ondernemen. 

De voordelen van AB Werkt Payroll:

-          Geen werkgeversrisico

-          Duidelijke en transparante tarieven

-          Volledig digitaal 

-          Geen investering in software

-          24/7 toegankelijk.

 

Heb je zelf een medewerker geworven die je tijdelijk in dienst wilt nemen? En valt je bedrijf onder de werkingssfeer van de cao Open Teelten of Glastuinbouw? Dan kun je waarschijnlijk gebruik maken van AB Werkt Payroll. Daarvoor gelden iets andere voorwaarden. Ga naar de webpagina voor meer informatie.

Payroll portal login